Karl Reier – Reier Gård

reier

Karl Reier
Reier Gård

Brødrene Reier AS dyrker pastinakk, persillerot, sellerirot og pepperot på Reier gård. Gården ligger syd på Jeløy ned mot Oslofjorden i Søndre Jeløy Landskapsvernområde, og har vært i familiens eie siden 1923. Beliggenheten gir særdeles gunstige klimabetingelser for dyrking av grønnsaker. Jordsmonnet består hovedsakelig av siltholdig sandjord. Reier dyrker i tillegg korn, og har også et stort sauehold med beitemark.

Produkter: Persillerot, Sellerirot, Pastinakk