Grøde - en smak av Østfold

Takket være eksepsjonelle, naturgitte forhold kan GRØDE forsyne markedet med friske, sprø grønnsaker nesten hele året. Vi pleier å si at lokalproduserte grønnsaker fra Østfold har ekstra mye smak fordi vi har landets kanskje beste jordsmonn, rene vannkilder, flest soldager i året og ekstra stolte produsenter. Den fine, moldholdige morenejorda som ble liggende i regionen etter siste istid er ypperlig til produksjon av poteter og grønnsaker, og setter sitt preg på smaken.

 

Om oss i Grøde

GRØNT PAKKERI ØST SA er et grossistuavhengig, markedsrettet og miljøfokusert produsentpakkeri som holder til på Rabben i Råde i Østfold, - en garantist for at friske, lokale råvarer fra Østfold blir pakket riktig og distribuert til hele landet, med den gode smaken i behold. Vi har 60 lokale produsenter som medlemmer. Alle nyter godt av felles kompetansenettverk og lokal landbruksrådgivning. Vi pakker for det meste potet, rødbete, selleri, pepperrot, persillerot, pastinakk og rosenkål for grossistene gjennom rettferdig produsentfordeling, og arbeider aktivt for å øke volumet, utvikle stadig bedre emballasje og produksjonslinjer, og sikre topp kvalitet på produktene. Vi ønsker oss et bærekraftig jordskifte i regionen, og da trengs flere produsenter, spesielt på rotgrønnsaker.

Mer enn 20 prosent av arealet i Østfold er dyrka mark. Godt jordsmonn og godt klima gjør at jordbruksarealene i fylket gir store avlinger med bedre kvalitet enn landsgjennomsnittet.

Kraftig befolkningsøkning og klimaendringer utfordrer alle land til å prioritere egen matforsyning. I den sammenhengen er det anslått at Østfold kan brødfø rundt det dobbelte av egen befolkning. Den gode og lette jordarten langs raet i Østfold er godt egnet for potet- og grønnsaksproduksjon. Østfold har derfor et ekstra stort ansvar for å ta vare på dyrkbar jord i fylket, og finne alternative arealer å bygge på.